Skip to content
Gallery
Knihovna (Surovíková)
Share
Explore

Tabulky


Čtenář
0
ID
Jméno
Příjmení
Místo
1
001
Jan
Novák
Praha
2
002
Petra
Svobodová
Brno
3
003
Karel
Dvořák
Ostrava
4
004
Martina
Novotná
Plzeň
5
005
Pavel
Černý
Ostrava
6
006
Eva
Procházková
Olomouc
7
007
Tomáš
Veselý
Ostrava
8
008
Hana
Horáková
Brno
9
009
Lukáš
Krejčí
Praha
10
010
Alena
Růžičková
Olomouc
11
011
Veronika
Župová
Šumperk
There are no rows in this table
Kniha
1
ID
Autor
Název
1
K1
Jan Svoboda
Stíny minulosti
2
K2
Petra Novotná
Tajemství času
3
K3
Karel Dvořák
Příběhy z dalekých krajů
4
K4
Martina Horáková
Ztracená města
5
K5
Pavel Černý
Hvězdný prach
6
K6
Eva Procházková
Pod mořskou hladinou
7
K7
Tomáš Veselý
Cesty za dobrodružstvím
8
K8
Hana Krejčí
Kouzlo přírody
9
K9
Lukáš Růžička
Labyrint vzpomínek
10
K10
Alena Veselá
Sluneční píseň
11
K11
Franz Kafka
Proměna
There are no rows in this table
Zápůjčky
1
ID
Datum
Čtenář
Kniha
Stav
Příjmení
Název
1
001
2/29/2024
005
K2
vráceno
Černý
Tajemství času
2
002
9/13/2024
008
K4
zapůjčeno
Horáková
Ztracená města
3
003
5/16/2024
001
K9
upomínka
Novák
Labyrint vzpomínek
4
004
5/13/2024
003
K10
zapůjčeno
Dvořák
Sluneční píseň
5
005
5/1/2024
011
K5
upomínka
Župová
Hvězdný prach
6
006
5/31/2024
002
K6
zapůjčeno
Svobodová
Pod mořskou hladinou
7
007
6/7/2024
006
K7
vráceno
Procházková
Cesty za dobrodružstvím
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.