Share
Explore

icon picker
Tên Hồng Ngọc Có Ý Nghĩa Gì? Viên Ngọc Qúy Giá Của Bố Mẹ

Tên Hồng Ngọc có ý nghĩa gì? là câu hỏi của nhiều bậc cha mẹ khi muốn đặt tên cho cô công chúa của mình là Hồng Ngọc. Hồng Ngọc là nghe như một viên ngọc quý giá, cần được nâng niu và giữ gìn. Vậy tên Hồng Ngọc có nghĩa gì?

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.