Share
Explore
Kült Filmler ile İlgili Çelişkiler
Kült film izleyicisi tutucudur. Kült filmlere zaman ve mekan gözetmeksizin subjektif bir bağlılık gösterirler. Buna rağmen kült filmlere bakıldığında filmlerin tutucu olmadıkları görülür. Kült filmler genellikle akım, yöntem ve alışılmışlıkları değiştirerek kült olurlar.
Bir filmi kült film yapan biraz da alt kültürlere aitliği olarak yorumlanabilir fakat kült filmlerin bir çoğu klasik, modern klasik yada döneminin popüler sinemasının ürünleridir.
Farklı bir çelişki globalleşememiş kültler için geçerlidir. Filmin sadece lokal bir izleyici kitlesine ulaşması ve bu kitle içerisinde popüler olması fakat dünya sinemasında az bilinmesi birçok filmin kült statüsünde yanlış konumlandırılmasına sebep olur. Filmler yaşlandıkça bu yanılgı da artış eğilimi gösterir.

Kült Film ve İzleyici Kitlesi
İzleyici kavram kült filmler için diğer filmlere göre farklılık gösterir. Kült film izleyicileri genellikle zaman içerisinde izleyici veya takipçi olmaktan daha fazlasına dönüşür. İzleyiciler genellikle objektif bakış açısını bir kenara bırakıp filmlere karşı tutku beslemeye ve kendileri için filmi külte evirmeye başlar.
Kült filmlerin uygun izleyicilerde düşünsel yıkma sebep oldukları görülebilir. Filmler sinemanın izleyici tarafından kabul gören anlatım yöntemi ve tekniğine müdahale ederler. Düşünsel yıkım genellikle düşünsel oluşumlar için fırsatları da izleyiciye getirir. Bu fikri oluşum, filmin kült statüsüne taşınmasında önem arzeder.
Önemli Kült Film Yönetmenleri
Stanley Kubrick
Michael Haneke
David Cronenberg
David Lynch
Quentin Tarantino
Yılmaz Güney
Ken Russell
George A. Romero
John Waters
Russ Meyer
Michelangelo Antonioni
Pier Paolo Pasolini
Bazı yönetmenler sinemanın alt kültürleri içerisinde kült statüsündedir. Kült film yönetmeni veya kült yönetmen olarak nitelendirilen yönetmenlerin filmografileri incelendiğinde genelde yönetmenin pek az filminin kült statüsünde olduğu görülür -istisnalar mevcuttur-.
Aynı kült film tanımlamasındaki gibi kült yönetmen tanımlaması da yönetmenle ilişkisiz, yönetmenin takipçilerinin gösterdiği davranış şekli ile ilişkilidir. mek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.