Share
Explore

Cách tắt tiếng tạm thời khi gọi điện thoại bằng tai nghe AirPod cho iPhone

Trong iOS 17, Apple đã mang đến một tính năng mới đã có trong dòng tai nghe AirPods. Bạn có thể nhanh chóng tắt tiếng và bật tiếng cuộc gọi đến trên iPhone.
Xem chi tiết các bước làm và hình ảnh minh họa tại ở link:
Các bài hướng dẫn khác mới cập nhật :
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.