Share
Explore

Cách chỉnh độ Dày / Đậm nhạt FontChữ trên màn hình khóa iPhone

Tính năng mới trên iOS 17 này có thể được sử dụng trên hầu hết các phông chữ đồng hồ mà bạn áp dụng trên Màn hình khóa và có thể được sử dụng để làm cho đồng hồ dày hơn hoặc mỏng hơn so với kích thước ban đầu.
image.png
Cách làm và hình ảnh minh họa :
Các hướng dẫn công nghệ mới khác :
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.