Share
Explore

Cách tắt tạm thời hoặc xóa tài khoản Facebook vĩnh viễn

Khi Facebook trở nên chán nản sau một thời gian sử dụng, bạn có thể muốn tìm cách xóa nó. Video dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu cách vô hiệu hóa và xóa tài khoản Facebook. Đối với những người chưa quen, việc vô hiệu hóa là một phương pháp tạm thời cho phép bạn ẩn tài khoản của mình với người khác. Tuy nhiên, xóa tài khoản là quá trình xóa tài khoản Facebook một cách vĩnh viễn. Tìm hiểu ngay bây giờ!
This link can't be embedded.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.