Share
Explore

Top 10 những ngôi chùa cho tá túc tại TP. Hồ Chí Minh

TP.HCM là một thành phố lớn với nhịp sống hối hả, nhộn nhịp. Có nhiều người đến thành phố này để học tập, làm việc, hoặc tìm kiếm cơ hội đổi đời. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện để thuê nhà trọ hay khách sạn. Vì vậy, những ngôi chùa tại TP.HCM đã mở cửa cho tá túc để đón tiếp những người cần nơi ở tạm thời.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.