Share
Explore

Tại sao tụng kinh ở nhà lại kéo vong về? GIẢI ĐÁP PHẬT GIÁO

Tại sao tụng kinh ở nhà lại kéo vong về? Tự nguyện ở nhà và cảm thấy kỳ vọng rằng việc này sẽ mang lại may mắn, hạnh phúc, và bình an trong cuộc sống là một niềm tin và tín ngưỡng cá nhân của mỗi người. Điều này có thể dựa trên nhiều yếu tố văn hóa, tôn giáo, và tâm linh. Dưới đây là một số lý giải phổ biến cho câu hỏi này bởi

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.