Share
Explore

Phục Nguyện Sau Khi Tụng Kinh để làm gì? Cần thiết không?

là một phần quan trọng trong thực hành Phật giáo, đó là lời cầu nguyện chân thành của mỗi chúng sinh, mong muốn được Phật gia hộ, giải thoát khỏi khổ đau và sớm thành tựu trong Phật đạo. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của việc phục nguyện sau khi tụng kinh, khi nào nên phục nguyện, cách thức thực hiệnnhững lời khuyên về việc này.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.