Share
Explore

Cách Tụng Kinh Địa Tạng Tại Gia – HƯỚNG DẪN PHẬT GIÁO

, Kinh Địa Tạng là một bộ kinh chứa đựng những lời ca ngợi về công đức của Địa Tạng Vương. Bộ kinh này thể hiện trách nhiệm của những người sống đối với những người đã khuất. Ngoài ra, nó còn tả lại cuộc sống trong âm phủ, nơi mà quả báo và phước đức tạo ra từ những hành động trong cuộc sống trần tục. Kinh Địa Tạng thường được tụng để tỏ lòng hiếu thảo của con cháu với tổ tiên. Trong bài viết dưới đây,
sẽ cung cấp cho quý độc giả thông tin về nghi thức tụng kinh Địa Tạng tại nhà.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.