Skip to content
Suachobe
More
Share
Explore

icon picker
Sữa Cho bé

Những sản phẩm của Friso giúp tăng cường khả năng miễn dịch của em bé, để em bé khỏe mạnh và phát triển. Những công thức mới dựa thêm các thành phần DHA / AA cho từng lứa tuổi khác nhau, phù hợp với các nhu cầu phát triển toàn diện, bảo vệ các tế bào đường, máu và miễn dịch đường ruột, tăng cường thể lực, cho bé khỏe mạnh.

>> <<


Cheat sheet
Play

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.