Share
Explore

icon picker
Rodinná nákupní aplikace


nákupní seznam
0
Name
kolik potřebujeme
kolik máme
Button
kolik nakoupit
Button 2
1
banan
5
2
nakup
0
nakoupeno
2
rohlik tukový
3
3
nakup
0
nakoupeno
3
jogurtik
3
3
nakup
0
nakoupeno
4
salatik
1
0
nakup
nakoupeno
5
alaska♡♡♡♡♡♡
10
3
nakup
nakoupeno
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.