ΕΣΥΠΠ

icon picker
12/06 Διαδικτυακά βραδινά μαθήματα (10 ημέρες)

Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης
Πληροφορίες
Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες Διευθυντών εταιρειών ή υπαλλήλων που αδυνατούν να παραστούν σε πρωϊνά μαθήματα.
Τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας
Zoom_Communications_Logo.svg.png
και για τη συμμετοχή απαιτείται:
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ή Tablet
Ακουστικά
Μικρόφωνο
Κάμερα
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Search
Ημέρα
Από
Μέχρι
Λεπτά
Περιεχόμενο
Ημέρα 1
12/06/2023
​17:00
​19:00
120
Εναρκτήρια συνάντηση, Στόχοι, Παγοθραύστης, Γνωριμία συμμετεχόντων, Συμβόλαιο δέσμευσης Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (Πρόνοιες Νομοθεσίας, Κανονισμοί περί Διαχείρισης, Επιτροπές Ασφάλειας)
​19:00
​19:15
15
Διάλειμμα
​19:15
​21:15
120
Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (Πρόνοιες Νομοθεσίας, Κανονισμοί περί Διαχείρισης, Επιτροπές Ασφάλειας)-Συνέχεια
255
Sum
Ημέρα 2
14/06/2023
​17:00
​19:00
120
Διαδικασία - Μεθοδολογία Εκτίμησης των εργασιακών Κινδύνων
​19:00
​19:15
15
Διάλειμμα
​19:15
​20:15
60
Βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων
195
Sum
Ημέρα 3
19/06/2023
​17:00
​19:00
120
Τήρηση Αρχείου Α&Υ
​19:00
​19:15
15
Διάλειμμα
​19:15
​21:15
120
Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων
255
Sum
Ημέρα 4
21/06/2023
​17:00
​19:00
120
Πυρασφάλεια, πυρόσβεση, μέτρα προστασίας-πρόληψης πυρκαγιών, πρόληψη και προστασία εκρήξεων
​19:00
​19:15
15
Διάλειμμα
​19:15
​20:15
60
Ηλεκτρισμός , κίνδυνοι, μέτρα προστασίας
195
Sum
Ημέρα 5
26/06/2023
​17:00
​19:00
120
Σχέδια δράσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης - Σήμανση
​19:00
​19:15
15
Διάλειμμα
​19:15
​21:15
120
Εργονομία – Μυοσκελετικές παθήσεις Κίνδυνοι κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
255
Sum
Ημέρα 6
28/06/2023
​17:00
​19:00
120
Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας (Εργαλεία χειρός-Συντήρηση-Εξοπλισμός υπό πίεση)
​19:00
​19:15
15
Διάλειμμα
​19:15
​20:15
60
Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας (Εργαλεία χειρός-Συντήρηση-Εξοπλισμός υπό πίεση) - Συνέχεια
195
Sum
Ημέρα 7
03/07/2023
​17:00
​19:00
120
Φυσικοί παράγοντες (θόρυβος, έκθεση σε θερμικό φορτίο, κραδασμοί, ακτινοβολία, αερισμός, φωτισμός κ.λπ.)
​19:00
​19:15
15
Διάλειμμα
​19:15
​21:15
120
Φυσικοί παράγοντες (θόρυβος, έκθεση σε θερμικό φορτίο, κραδασμοί, ακτινοβολία, αερισμός, φωτισμός κ.λπ.) Συνέχεια
255
Sum
Ημέρα 8
05/07/2023
​17:00
​19:00
120
Ψυχοσωματικοί κίνδυνοι- Χημικοί και βιολογικοί κίνδυνοι
​19:00
​19:15
15
Διάλειμμα
​19:15
​20:15
60
Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης
195
Sum
Ημέρα 9
10/07/2023
​17:00
​19:00
120
Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα και εργασίες σε ύψος
​19:00
​19:15
15
Διάλειμμα
​19:15
​21:15
120
Διακίνηση προσώπων και οχημάτων - Μέσα ατομικής προστασίας
255
Sum
Ημέρα 10
12/07/2023
​17:00
​19:00
120
Εκτίμηση των κινδύνων- Περιπτωσιακή μελέτη
​19:00
​19:15
15
Διάλειμμα
​19:15
​20:15
60
Εκτίμηση των κινδύνων- Περιπτωσιακή μελέτη Αξιολόγηση του σεμιναρίου
195
Sum
2250
Sum
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.