Skip to content

Giới thiệu

Rootopia là gì?
Rootopia là nền tảng công nghệ kết nối Người Vay Nhà Đầu Tư, trong đó chỉ phục vụ nhu cầu vay giáo dục (đóng học phí) của người vay.
Để đảm bảo mục đích sử dụng vốn, Rootopia cam kết chỉ giải ngân vào tài khoản của Cơ Sở Giáo Dục (CSGD) chứ không giải ngân tiền cho người vay.
Các sản phẩm đầu tư
Các sản phẩm đầu tư ở Rootopia đều hoàn trả một phần gốc và lãi hàng tháng, từ đó Nhà Đầu Tư có thể tái đầu tư khoản mới liên tục. Xem thêm .
Rootopia hiện có các sản phẩm đầu tư sau:
Đảm Bảo:
Sản phẩm đầu tư cho nhu cầu trả góp tại CSGD là đối tác của Rootopia, trong đó CSGD đứng ra chịu trách nhiệm hoàn trả gốc và lãi khi người vay không có khả năng trả nợ.
Lãi suất: 11-20%/năm
Uy Tín:
Sản phẩm đầu tư cho nhu cầu trả góp tại CSGD là đối tác của Rootopia, trong đó CSGD xác nhận thông tin người vay và thông tin người đi học.
Lãi suất: 11-20%/năm
Thử thách:
Sản phẩm đầu tư cho nhu cầu trả góp tại CSGD không phải đối tác của Rootopia. Với sản phẩm này, Rootopia vẫn đảm bảo chỉ giải ngân vào tài khoản của CSGD chứ không giải ngân tiền cho người vay, để đảm bảo đúng mục đích sử dụng
Lãi suất: 15-28%/năm
Câu hỏi thường gặp
Làm thế nào để đầu tư?
Quý khách vui lòng xem tại đây
Số tiền đầu tư tối thiểu tại Rootopia là bao nhiêu?
Số tiền đầu tư tối thiểu để kích hoạt tài khoản “Nhà đầu tư” (Angels) tại Rootopia là 2.000.000đ. Sau khi hoàn thành các bước mở tài khoản và nhận được thông báo đã mở tài khoản thành công, bạn cần chuyển khoản vào số tiền này để kích hoạt tài khoản, bắt đầu nhận được thông tin các khoản cần bảo trợ để chọn lựa và bắt đầu tham gia đầu tư ngay.
Nếu người vay không trả được nợ, điều gì sẽ xảy ra với tiền của tôi?
Rootopia là nền tảng giúp liên kết giữa “Người cần được bảo trợ” và “Nhà đầu tư- Angels” với nhau, nên nguyên tắc cơ bản “Nhà đầu tư sẽ nhận được gốc lãi ngay tại thời điểm Người cần được bảo trợ hoàn trả lại theo hợp đồng bảo trợ”. Nghĩa là, “Nhà đầu tư” sẽ chỉ nhận được “gốc và lãi” hàng kỳ nếu “Người cần bảo trợ” hoàn trả đúng hạn. Khi quá hạn và chậm thanh toán xảy ra, Rootpia sẽ hỗ trợ liên hệ “Người cần bảo trợ” để hối thúc việc thanh toán được diễn ra cho đến khi “Nhà đầu tư” nhận lại được phần tiền đã đầu tư theo thỏa thuận ban đầu. Nhà đầu tư sẽ nhận được phần lãi phạt chậm trả theo số ngày trả chậm thực tế với mức lãi phạt là 50% lãi suất của Khoản bảo trợ.
Nếu Nhà đầu tư có tham gia bảo hiểm, khoản tiền này sẽ được hoàn lại theo “cơ cấu bảo hiểm”, nếu không vẫn phải chờ thanh toán từ phía “Người cần bảo trợ”.
Tôi có cần chịu thuế gì không?
Theo quản lý của thuế, bạn sẽ trích 5% trên lợi nhuận đạt được của mỗi “Khoản bảo trợ” khi nhận thông qua platform của Rootopia. Phần thuế này sẽ được Rootopia thay mặt Nhà đầu tư hạch toán với cơ quan thuế. Đến kỳ quyết toán thuế, nếu Nhà đầu tư cần “Hóa đơn thuế” của các khoản đầu tư tại Rootopia, xin vui lòng liên hệ để được hỗ trợ và gửi thông tin.
Khoản thuế TNCN sẽ được trừ vào khoản trả lãi hàng tháng trên nền tảng Rootopia.
5% thuế TNCN được tính còn phụ thuộc vào khoản lãi mà khách hàng nhận được hàng tháng, bao gồm cả lãi chậm trả.
5% phí bảo hiểm trừ vào lợi nhuận dự kiến và trừ ngay khi Nhà Đầu Tư xác nhận đầu tư vào khoản bảo trợ.
Phần thuế TNCN là chung trên tất cả các nền tảng đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước nên mục đích và ý nghĩa sẽ khác với khoản bảo trợ.
Vì sao số tiền lãi tôi nhận được hàng tháng lại khác nhau?
Khoản đầu tư sẽ được hoàn trả gốc lãi hàng tháng theo dư nợ giảm dần, nên tùy vào từng kỳ thanh toán sẽ có phần tiền lãi khác nhau.
Cách tính gốc lãi theo dư nợ gốc giảm dần:
Gốc chia đều hàng tháng tùy theo kỳ hạn “Khoản bảo trợ”.
Lãi = (Dư nợ gốc tại thời điểm thanh toán * lãi suất * số ngày cho vay thực tế)/365
Lãi suất của Rootopia sau khi trừ các khoản thuế TNCN và bảo hiểm thì có cao hơn lãi suất ngân hàng nhiều không?
Sản phẩm Rootopia đang cung cấp cho thị trường giáo dục nên không đặt lãi suất quá cao để phù hợp với các gia đình và học sinh, sinh viên và Rootopia đánh giá thị trường Giáo dục có rủi ro thấp hơn các thị trường tín dụng khác, nếu nhìn vào lãi suất phẳng thì chỉ cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm của Ngân hàng là thật.
Tuy nhiên, với mô hình của Rootopia, khách hàng nhận khoản hoàn trả hàng tháng và có thể tái đầu tư liên tục khoản tiền của mình chứ tiền không chỉ sinh lãi cố định khi đến kỳ như Gửi tiết kiệm, nên lãi suất kép sẽ vào khoảng 18-20%/năm.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.