QUiCK DIY
Share
Explore
QUiCK kimutatások

Kata sentinel


okosmultiX.png


Hol éred el a kata sentinelt a QUiCK-ben?

Mivel gyorsan szerettünk volna reagálni a lent, részletesen is kifejtett jogszabályi változásokra, ezért egy ún. MVP-vel
(minimum viable product = cucc, ami éppen működik, de még nem az igazi)
jöttünk ki, azaz egy gyors, de nem végleges megoldást adtunk a problémára.

A jelenlegi kata sentinelt,
a Partnerek
fülön éred el. A partnerek felett
egy kis szemecske
jelzi a sentinelt. Klikk után listázzuk azokat a partnereket, összegekkel együtt, akiknek a számláin kisadózó felirat szerepel.
A partner neve mellett, teljesítési idő szerint az éppen aktuális gazdasági évben általa kibocsátott számlák összegét láthatod.
A fejlesztéssel egyidejűleg a számlaképekre került egy kisadózó pipa is. A kisadózó pipát az
95%-os valószínűséggel automatikusan ki fogja tölteni, (feltéve, hogy lát a számlán kisadózó feliratot,
adatszinkron esetén természetesen ez a találat 100% és már most is működik, de ha bármi gond lenne, te is kipipálhatod)

image.png

Figyelem!

A belföldi kisadózók figyelése során
jelenleg
az idei teljesítésű számlák számlák forgalmát
jelenítjük meg,
a kifizetéstől függetlenül
, azaz az esetek nagyrészében valójában hamarabb “szólunk” mint kellene.

❗ Amit még fontos tudni, hogy a KATA figyelést 2021. április elején élesítettük, ezért az ezt megelőző számláknál még nem történt meg a figyelés. Ezért azoknál a partnereknél, akiket a továbbiakban kisadózóként ismerünk fel, érdemes megnézni, hogy van-e korábbról számlájuk, és ha igen, azokon javítani ezt az adatot. ❗

😇
Ez tehát egy biztonságos becslés, hiszen a plusz adó fizetésnél csak a kiegyenlített összegek számítanak, tehát ha a forgalmat jelenítjük meg, még mindig van esélyed arra, hogy
téves számlabefogadás esetén,
azt ne fizesd ki, és ne fizess ezzel kapcsolatos büntető adót sem)

⚠️ Figyelem. Bár a fenti elgondolás alapvetően igaz, de a kisadózókkal szembeni forgalom figyelésének pénzforgalmi szemlélet alapján kellene történnie, ezért ha a valóban helyes számot akarod megkapni, akkor
korrigálni kell (hozzá kell adni)
a korábbi évi teljesítésű, de eseteleg idén kiegyenlített összegeket
és le kell vonni belölük a még nem kiegyenlített idei összegeket.


🤓 2021-es kata törvényi változások

1. változás - többes katázás vége

2021. január 1-jétől a magánszemély már csak egyetlen jogviszonyával összefüggésben jelenthető be kisadózóként. Jelenleg például van arra lehetőség, hogy lehetsz kisadózó egyéni vállalkozó és egyben lehetsz egy katás bt-ben kültagként kisadózó. Ez a lehetőség megszűnik és
csak 1 jogviszonyban lehetsz kisadózó (katás) 2021. január 1-jétől.
Ha nem szünteted meg az egyik kisadózói jogviszonyodat, úgy hogy csak egyetlen kisadózói jogviszonyod maradjon, akkor a NAV ezt hivatalból fogja megtenni és azt fogja meghagyni, amelyik a legkorábban létrejött, a másikat pedig törli a kisadózók köréből.

2. változás - belföldi
esetén (40 %-os adó)

E szerint, ha az Art. szerinti belföldi kifizetővel (cég, vállalkozás, egyéb szervezet) kapcsolt vállalkozási jogviszonyban állsz kisadózóként és ettől a kifizetőtől bevételt szerzel, akkor
a kifizetőnek
40 %-os adófizetési kötelezettsége keletkezik a juttatás után. Tehát ez esetben
nem a kisadózó vallja be és fizeti meg az adót,
hanem az Art. szerinti kifizető
(nem minősül kifizetőnek a magánszemély)
. Ezt az adót mindig a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig kell megfizetni, bevallani. Ez esetben tehát már az első forinttól él a 40 %-os adófizetési kötelezettség.

3. változás - 3 millió forint feletti juttatás (belföldi)

Ez a szabály is inkább az Art. szerinti kifizetőket érinti. Mivel, ha az adott kifizető ugyanazon katás vállalkozásnak az adott évben
3 millió forint összeget meghaladó bevételt juttat,
akkor a 3 millió forintot meghaladó juttatást 40 százalékos adó terheli. Ez esetben sem a kisadózó fizeti meg, vallja be az adót, hanem a kifizető.
Ez alól kivételt képez:
ha az előző pontban részletezett kapcsolt vállalkozási viszony miatt egyébként is 40 %-os adót fizet a kifizető;
egészségügyi szolgáltató kisadózónak juttatott összegnél ezt a szabályt nem kell alkalmazni, ha az összeget a kifizető Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként juttatja;
a kifizető jogszabályban meghatározott díjszabály alapján juttat a kisadózó vállalkozásnak;
költségvetési szerv kifizető juttatása kisadózó vállalkozásnak.
Az adót először az értékhatár (3 M forint) elérését követő hónap 12. napjáig kell bevallani, megfizetni. (Ez teljes mértékben a kifizető kötelezettsége.)

4. változás - külföldi kapcsolt vállalkozói viszony

Amennyiben a kisadózó vállalkozó olyan külföldi szervezettől, jogi személytől szerez bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozói viszonyban áll, akkor ezen bevétel
71,42 százaléka után 40 %-os adót kell fizetni
a megszerzés hónapját követő hónap 12. napjáig. (Ezt az adót a kisadózó fizeti meg!)

5. változás - külföldi kifizetőtől 3 millió forint feletti bevétel

Ha ugyanazon külföldi partnertől (jogi személy, egyéb szervezet) az adott évben 3 millió forintot meghaladó bevételt szereznél kisadózóként, akkor a 3 millió forint feletti bevétel 71,42 után 40 %-os mértékű adót kell fizetned katás vállalkozóként. Tehát ez esetben a kisadózó vállalkozásnak kell megállapítani, bevallani és megfizetni az adót. A bevallást majd 2022. február 25-ig kell beküldeni, míg az adófizetés év közben történik a 3 M forint átlépése után. Az adót először a 3 millió Ft feletti bevétel megszerzésének hónapját követő hónap 12-ig kell megfizetni. Például: ha ugyanazon külföldi kifizetőtől 2021. januárban 3 millió Ft feletti ténylegesen befolyt bevételt szereztél, akkor a 3 M Ft feletti összeg 71, 42 %-a után fizetsz 40 %-os adót február 12-ig. (Ugyanarra a számlaszámra, amelyre a havi kata adót is fizeted.)

6. változás - 12 millió Ft értékhatár számítás

A
12 millió forintos kata keret számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni (a fentiekben részletezett) 40 %-os adóval terhelt bevételeket.
A fenti 4. és 5. pontban ismertetett esetekben (külföldi kifizető, külföldi kapcsolt vállalkozói viszony) esetében az adóévet követő év február 25-ig havonkénti, kifizetőnkénti bontásban kell bevallást tenni a bevételről, a bevételt juttató személy nevéről és címéről.

7. változás - írásbeli tájékoztatás a kisadózói minőségről

Ha a kisadózó vállalkozó
kifizetővel szerződéses jogviszonyba lép
, akkor a szerződés megkötésekor a kisadózónak kötelezettsége tájékoztatni a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Ha változás történik a kisadózó vállalkozás jogállása/adózása kapcsán, akkor erről a változásról szintén tájékoztatnia kell a kifizetőt. A 2020. december 31-éig kifizetővel létesített és 2021-ben még fennálló szerződéses jogviszony esetében a tájékoztatást a kisadózó 2021. január 15-éig köteles teljesíteni.
Írtunk egy mintát, amelyet


Belépés

Kérdésed van?


Share
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.