Share
Explore

Innovációk egy könyvelőirodában

Mini jövőkutatás könyvelőirodai digitalizációs irányokkal kapcsolatban

Kérdőív


190 könyvelőt kérdeztünk, mit gondolnak a könyvelési digitalizáció jövőjével kapcsolatban: milyen módszereket használnak ma, és hogy mennyire elégedettek azzal, amit használnak.

A kérdőív eredményeit a
beszéljük át könyvelőkkel és a hazai számviteli diszruptorok nagyágyúival 2021. Február 26-án.

A kérdőiv szűrés nélküli eredménye itt található:

⚠️
Az eredmények nem reprezentatívak a teljes könyvelői sokaságra.

Kik vagyunk?


Digitalizációval szembeni jelenlegi attitűdök

👀 A 190 válaszadó egy 1-10-ig terjedő skálán a könyvelők
átlagosan 8.4-es
pontszámot adtak arra a kérdésre, hogy mennyire tartják pozitívnak azokat az eseményeket, melyek digitalizáció kapcsán a szakmában zajlanak, de ugyanezen
a skálán 6.8 pont
lett az átlagos eredmény azzal kapcsolatban, hogy mennyire elégedettek a jelenleg használt megoldásokkal.

👆 A könyvelőirodák mérete mentén az átlagok még
az elégedettség szempontjából nem szóródtak
(nagy irodák enyhén elégedetebbek),
addig a digitalizációval szemben lévő pozitivitás terén a nagyobb irodák 9.4-re értékelték a folyamatokat, azaz szinte minden nagyobb iroda teljes mértékben elkötelezett a változások iránt,
még a kisebbek kicsit félnek, de egyáltalán nem kiábrándultak.

⚠️ Elemzésünk során nagyobb könyvelőirodának tekintjük azokat, akik 100-nál több ügyfelet szolgálnak ki, és kisebbnek azokat, akik ennél kevesebbet.

📈 Kapcsolódó statisztikák

📊 A digitalizáció melletti elköteleződés nő, minél nagyobb egy iroda:
Chart_Q2_210225.png

📊 Az elégedettség kis mértékben szóródik.
A legelégedettebb csoport a “belső” könyvelők, és a 100-200-as ügyfelek. A legelégedetlenebbek a mostani módszerekkel a legnagyobb irodák (200 feletti)
⚠️ (alacsony elemszám mindkettőben)
Screen Shot 2021-02-25 at 7.22.50.png


Segédprogramok elterjedtsége

👀 A könyvelők a könyvelési anyag feldolgozás során számos módszert és segédprogramot használnak a digitalzáció elősegítésére. Csupán 15%-a válaszadóknak nem használ segédprogramokat.

⚠️ A legtöbbet előforduló megoldások, illetve digitalizációs pontok:

Az ügyfél számlázója (51% használ ilyet is)
Egyéb dokumentumkezelési segédprogramokat használok (pl. Közös mappák, Dropbox, Google Drive, Cadren, Smartbooks Dokufree, egyéb) (45% használ ilyet is)
OCR alapú segédprogramok (Billcity, QUiCK, satöbbi) (22% használ ilyet is)

⚠️ Az ügyfél számlázója és az OCR alapú segédprogramok használata a nagyobb irodákban jóval nagyobb előfordulású (68% illetve 40%), még a közös mappa kezelési módszerek használata enyhén alacsonyabb a nagy irodákban, mint az átlagnál (40%)

📈 Kapcsolódó statisztikák


Screen Shot 2021-02-25 at 7.42.18.png


📊 Csak a 100 feletti irodák válaszai

Screen Shot 2021-02-25 at 7.42.04.png

Innovációs pályák, jövéképek

👀 Pár darab, mostanában valószínű szcenáriót vázoltunk a jövővel kapcsolatban, és azt kérdeztük, melyikük lehet a nyerő innovációs irány.

🏆 A győztes jövőkép

Két győztes lett, nagyon apró eltéréssel, ha azok súlyozott átlagát nézzük:

Első jövőkép:
Közös modern rendszert használok az ügyfelemmel. Mindent feladatot ő végez a számlatranzakciók rögzítésével kapcsolatban és ezeket az adatokat számomra alkalmas módon paraméterezem. Rögzítenem nem kell. Egy adatbázist látunk, egy programban dolgozunk.

Második jövőkép:
Egy modern könyvelőprogramot használok, melyben szinte automatikus a könyvelés a NAV adatoknak köszönhetően, és nem érdekel az ügyfél milyen rendszert használ. A munkám, hogy az adózási információkat leggyorsabban, legkisebb időráfordítással eljuttassam az a adóhatósághoz, illetve az ügyfelemnek egy korrekt főkönyvet állítsak elő. Teljesen külön rendszereket használunk nem folyunk egymás folyamataiba.

⚠️ Ha győztest kellene hirdetni, akkor a második jövőképet többet gondolják zsákutcának, mint az elsőt, de alapvetően a súlyozott átlagok között nincs különbség.

Viszont a nagy irodák a második irányt tartják vállalhatóbb szceáriónak és az első náluk csak harmadik helyen van.

😈 A vesztes jövőkép

A legnagyobb elutasítottsága a következő jövőképnek van, és ez lett a súlyozott átlagok miatt is a zsákutca szcenárió:

A bukó jövőkép:
Az ÁFA tv. egyszerűsödik. A NAV dolgoz fel minden számlatranzakciós adatot, és én csak ellenőrzök. Az ellenőrzéshez és a gyors és egyszerű adóbevallás benyújtáshoz van egy megfelelő és modern könyvelőprogramom.

⚠️ Érdekesség, hogy a nagy irodáknál viszont mégis ez lett a második legvalószínűbb jövőkép.

📈 Kapcsolódó statisztikák

📊 Az átlagos eredmények
Screen Shot 2021-02-25 at 7.52.15.png
📊 A nagy irodák jövőképe
Screen Shot 2021-02-25 at 7.51.59.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.