Share
Explore

icon picker
Tiểu Sử Thầy Thích Tâm Đức – Nhân Tài Của Phật Giáo Việt Nam 🙏

Last edited 4 days ago by Ngọc Anh Khuê Bùi
Trong nên , có nhiều nhân vật nổi bật đã đóng góp quan trọng cho sự lan truyền và phổ biến triết lý sống tốt đẹp của Đạo Phật . không chỉ là một nhà sư học vĩ đại mà còn là một vị hòa thượng nhận được nhiều sự kính mến từ đông đảo các Phật tử. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn nhé.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.