Share
Explore

icon picker
Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Minh Thông – Sư Thầy Đáng Kinh Của Phật Giáo Việt Nam 🙏

Last edited 44 seconds ago by Ngọc Anh Khuê Bùi
[Tiểu sử] : là một trong những nhà sư nổi tiếng và được kính trọng trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Với cuộc đời đầy tâm huyết và những đóng góp không ngừng, Hòa Thượng Minh Thông đã trở thành một biểu tượng của lòng từ bi và sự tu tập đối với nhiều người trên khắp cả nước. Hãy cùng tìm hiểu về những thành tựu và quá trình tu tập của thầy nhé!

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.