Share
Explore

icon picker
Tiểu Sử Đại Đức Thích Minh Thiền - Thấm Nhuần Tư Tưởng Đạo Phật 🙏

Không phải nhà sư nào, nhất là khi còn trẻ, sau một thời gian tu hành cũng có thể có được những kiến ​​thức uyên bác. Nếu bạn quan tâm đến sư thầy, đã từng nghe hay xem những bài giảng của thầy, và muốn tìm hiểu thêm về tiểu sử đại đức Thích Minh Thiền và những sự kiện nổi bật có ảnh hưởng lớn trên con đường tu hành của thầy, bài viết này là dành cho bạn. Cùng nhau tìm hiểu cùng nha.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.