Share
Explore

icon picker
Thập Địa Bồ Tát: Tìm Hiểu Về Thứ Lớp Quả Vị Từ Bồ Tát Sơ Địa Đến Bồ Tát Thập Địa

Last edited 21 seconds ago by Ngọc Anh Khuê Bùi
là một trong những hình tượng quan trọng và thần thánh nhất trong Phật giáo. Với một tượng hình mang nhiều dạng và ý nghĩa đa chiều, Thập Địa Bồ Tát không chỉ là biểu tượng về lòng từ bi mà còn thể hiện sự phát triển của tâm hồn con người trong việc xóa bỏ đau khổ và giúp đỡ người khác. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.