Share
Explore

icon picker
Tam Thánh Phật – Tìm Hiểu Về Các Vị Phật và Cách Thờ Cúng 🙏

Trong văn hóa tôn giáo Việt Nam, Phật giáo đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống người Việt. Đặc biệt, không thể nhắc đến hay còn gọi là “Tây Phương Tam Thánh”.
Đây là những vị thần có vị trí cực kỳ quan trong đạo Phật. Tam thánh phật gồm những ai? Ý nghĩa tượng Phật Tam Thánh là gì và cách thờ Tam Thánh Phật tại gia như thế nào? Hãy cùng Phật Giáo 247 tìm và giải đáp những câu hỏi này trong nội dung dưới dây.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.