Share
Explore

icon picker
Sư Chánh Định - Tiểu Sử Thượng Tọa Sư Tài Đức Vẹn Toàn 🙏

Thượng tọa sư thầy chỉ là những danh từ, được người ngoài nói đến nhằm thể hiện lòng tôn kính với một bậc chân tu tài đức, uyên bác, được nhiều người kính trọng. Khi nói về Thượng toạ sư thầy nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thầy Thích Chánh Định vì ngài là một trong những biểu tượng của khái niệm cao quý này. Do đó, Tiểu sử của sư Chánh Định luôn được mọi người quan tâm tìm hiểu đặc biệt là các Phật tử một lòng hướng Phật và yêu quý thiện lương Phật Pháp...

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.