Share
Explore

icon picker
Sư Bà Hải Triều Âm – Tiểu sử Trưởng Lão Ni Đức Độ, Thiện Lương 🙏

Last edited 15 seconds ago by Ngọc Anh Khuê Bùi
Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, được biết đến như một biểu tượng vĩnh hằng của tinh thần giác ngộ và là tấm gương sáng của một bậc Trưởng lão Ni. Do đó, Sư bà Hải Triều Âm luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của các quý Phật tử, sư bà hải triều âm ở chùa nào? Cuộc đời tu tập của sư bà? xá lợi sư bà Hải Triều Âm? Mọi thông tin xoay quanh chủ đề trên sẽ được trình bày...

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.