Share
Explore

icon picker
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải 🙏

Last edited 27 seconds ago by Ngọc Anh Khuê Bùi
Trong bộ kinh quan trọng và giữ vị trí cao nhất là . Nếu Kinh Thủ Lăng Nghiêm còn lưu truyền ở đâu đó thì có nghĩa là Pháp còn ở thế gian. Nếu Kinh Thủ Lăng Nghiêm không còn nữa thì có nghĩa là Chánh Pháp đã đến hồi kết thúc. Hữu duyên với Chú Lăng Nghiêm là một vận mệnh lớn lao đối với các Phật tử, tu sĩ, tăng ni… và hiểu được ý nghĩa của Kinh Thủ Lăng Nghiêm là đã đạt được một trong những nhân duyên phi thường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần nào về được mệnh danh là vua của các loại Trì Chú trong chủ đề Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.