Share
Explore

icon picker
Khóa tu NGÀY AN LẠC – Giảng sư Đại Đức Thích Tâm Đức

Last edited 4 days ago by Ngọc Anh Khuê Bùi
Trong hành trình tìm kiếm bình an và sự khám phá tâm linh, không gì có thể so sánh với việc tham gia một khóa tu. Đó là một cơ hội đặc biệt, nơi chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về lẽ sống, tìm kiếm sự thấu hiểu và tìm thấy hướng dẫn từ những người học thức. Trong bài viết này, xin được giới thiệu đến quý vị một sự kiện tâm linh quý báu: “” do giảng sư ĐẠI ĐỨC THÍCH TÂM ĐỨC dẫn đầu. Hãy cùng chúng tôi khám phá sự kiện này và những điều quý báu mà nó mang lại cho tâm hồn của chúng ta.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.