Share
Explore

icon picker
Cuộc Đời Và Những Thành Tựu Vĩ Đại Của Hòa Thượng Viên Minh

là một trong những vị đại sư có những cống hiến to lớn cho Phật giáo trong nước và được hàng triệu phật tử trên khắp cả nước yêu mến và kính trọng. Trong bài viết này sẽ đến bạn cuộc đời và những thành tựu vĩ đại của vị hòa thượng tài đức này.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.