Share
Explore

icon picker
Hòa Thượng Thích Thanh Từ – Thọ giới Bách Tuế niên 🙏

Last edited 4 days ago by Ngọc Anh Khuê Bùi
Không chỉ là một vị hòa thượng nối danh trong hiện đại, thầy Thích Thanh Từ còn được biết đến với tư cách là một nhà hoằng pháp, dịch giả và tác giả Phật giáo. Thiền sư – cũng là người sáng lập nhiều Thiền viện ở trong và ngoài nước, nơi Thầy hướng dẫn tu tập và giảng dạy đạo Phật đến tất cả mọi người.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.