Share
Explore

icon picker
Đại Đức Thích Hồng Nghĩa phạm điều thứ 5 trong Ngũ Giới 🙏

Last edited 4 days ago by Ngọc Anh Khuê Bùi
Vào khoảng 21h ngày 18 tháng 9 năm 2023, , trụ trì tại Chùa Diêm Phụng (Thừa Thiên Huế), lái một chiếc xe CRV và đã nhận lời mời thử cồn. Kết quả, ông đã phạm vào một trong Ngũ giới (nguyên tắc ăn uống) và không chấp hành yêu cầu của các cán bộ CAGT.
Tuy nhiên, không rõ ông đã sử dụng loại thực phẩm gì trong việc phạm lỗi này và cũng không biết ông đã hoàn thành việc trừng phạt bằng cách nào, vì trong tư duy Phật giáo, nhà sư thường không sở hữu tiền bạc. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.