Share
Explore

icon picker
Cách Đọc Chú Đại Bi Tại Nhà Chuẩn Pháp Nhất 🙏

là một trong những bài kinh điển của Phật giáo, được nhiều Phật tử quan tâm và thực hành trí tụng hàng ngày. Sự linh ứng của Chú Đại Bi giúp cứu khổ cứu người, con người sẽ không bị ma quỷ và kẻ ác hãm hại; bảo vệ mọi người khỏi khó khăn. Vậy bạn đã biết cách đọc chú đại bi tại nhà và cách trì tụng chú đại bì tại nhà đúng cách chưa? Nếu chưa thì bài viết này là dành cho bạn! Cùng tìm hiểu ngay thôi.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.