Share
Explore

MY2 AC110/120 (S) Relay trung gian Omron

MY2 AC110/120 (S) Relay trung gian Omron thuộc dòng MY Series, cân nặng 35g, số cực 2 Poles (8 chân), kiểu kết nối chân cắm đế, điện áp Coil 120VAC, dòng tiếp điểm 5A, tiếp điểm 2NO/NC, kích thước 28x21.5x36mm. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.