Share
Explore

XB4BVG45 Schneider - 110-120VAC - 250V - Đỏ - IP67/IP69

Đèn báo Ø22 XB4BVG45 Schneider dòng Harmony XB4 Series, điện áp nguồn 110-120VAC. Điện áp cách điện 250V, màu ống kính đỏ, bóng đèn Tích hợp đèn LED, loại tín hiệu ổn định. Kích thước 30x47x54mm, cấp bảo vệ IP67/IP69. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.