Share
Explore

Vỏ cầu chì GIGA18W-32X Giga Electric - 690VAC, 100kA, 32A

Vỏ cầu chì GIGA18W-32X Giga Electric thuộc loại cầu chì, điện áp định mức 690VAC, dòng cắt ngắn mạch 100kA, dòng định mức 32A, kích thước sử dụng với cầu chì ống kích thước 10x38mm, vật liệu nhựa pbt chống cháy cao cấp. Chi tiết:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.