Share
Explore

VFDB2022 Delta - Bộ hãm biến tần Delta 3 pha 230V - 22kw

Bộ hãm VFDB2022 tích hợp dùng cho biến tần Delta 3 pha 230VAC 22kW, thuộc loại sản phẩm bộ hãm VFDB ứng dụng cho thiết bị cần phải lắp thêm bộ hãm và điện trở xả như cẩu trục, thang máy, máy ép nhựa. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.