Share
Explore

VFD2200C43A-00 Delta - 3 pha 380V- 220kW

Biến tần VFD2200C43A-00 Delta thuộc dòng C2000+, điện áp vào 3 pha 380V, Công suất 220kW, chức năng PLC 110K bước, cấp bảo vệ IP20, kích thước: 500x1000x397mm, hàng chính hãng, phân phối bởi Hoplongtech. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.