Share
Explore

VFD11AMS21AFSAA Delta - (1-pha 230V) - 2.2kW(3hp) - 12.5/11A

Biến tần VFD11AMS21AFSAA Delta dòng MS300 Series, điện áp vào 1-pha 230V. Tiêu chuẩn. Công suất 2.2kW, dòng ra 12.5/11A. Tích hợp quạt làm mát, bộ lọc EMC Tích hợp. Khám phá ngay:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.