Share
Explore

Relay trung gian Omron LYQ2-0 DC12- 2 Poles (8 chân) - 12VDC

Relay trung gian LYQ2-0 DC12 Omron thuộc dòng LYQ2, điện áp coil 12VDC, số cực 2 Poles (8 chân), dòng tiếp điểm 5A, tiếp điểm 2NO + NC, kiểu kết nối Chân cắm đế, cân nặng 50g, kích thước 22x28x36mm. Chi tiết:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.