Share
Explore

Relay trung gian Omron LY2Z AC220/240 - 2 Poles (8 chân) - 200-240VAC

Relay trung gian LY2Z AC220/240 Omron thuộc dòng LY2, điện áp coil 200-240VAC, số cực 2 Poles (8 chân), dòng tiếp điểm 10A, tiếp điểm 2NO + NC, kiểu kết nối Chân cắm đế, cân nặng 40g, kích thước 28x21.5x36mm. Chi tiết:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.