Share
Explore

Ống co nhiệt GG-DRS-70-B Giga Electric - 70mm - 35mm - Xanh dương

Ống co nhiệt GG-DRS-70-B đường kính trước khi thu hẹp 70mm, đường kính sau khi thu hẹp 35mm. Chức năng vỏ bọc cách điện, chống nước, màu sắc xanh dương, quy cách đóng gói 25m/cuộn. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.