Share
Explore

Ống co nhiệt GG-DRS-100-R Giga Electric - 100mm - 50mm - Đỏ - 25m/cuộn

Ống co nhiệt GG-DRS-100-R đường kính trước khi thu hẹp 100mm, đường kính sau khi thu hẹp 50mm. Chức năng vỏ bọc cách điện, chống nước, màu sắc đỏ, quy cách đóng gói 25m/cuộn. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.