Share
Explore

NF-4HR-1 Conotec - 230VAC 50/60Hz, HCPV-220H (3M), 1 relay

Bộ điều khiển nhiệt độ NF-4HR-1 Conotec thuộc dòng NF, loại Đồng hồ nhiệt độ, điện áp cung cấp 230VAC 50/60Hz, đầu vào cảm biến HCPV-220H (3M), đầu ra điều khiển 1NO, đầu ra điều khiển 2 1NO, đầu ra cảnh báo 1 relay. Xem ngay:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.