Share
Explore

MYA-NA1 AC200/220 Omron - 2 Poles (8 chân), 200-240VAC, 3A

Relay trung gian MYA-NA1 AC200/220 Omron thuộc dòng MYA Series, số cực 2 Poles (8 chân), điện áp Coil 200-240VAC, dòng tiếp điểm 3A, tiếp điểm 2NO/NC, loại đèn không đèn, kiểu kết nối chân cắm đế, kích thước 51x39x65mm, cân nặng 100~150g. Chi tiết:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.