Share
Explore

MY4ZIN1 DC12 Omron - 4 Poles (14 chân), 12VDC, 3A

Relay trung gian MY4ZIN1 DC12 Omron thuộc dòng MY Series, số cực 4 Poles (14 chân), điện áp Coil 12VDC, dòng tiếp điểm 3A, tiếp điểm 4NO/NC, loại đèn không đèn, kiểu kết nối chân cắm đế, kích thước 28x21.5x36mm, cân nặng 35g. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.