Share
Explore

MY4H-US AC110/120 Omron - 4 Poles (14 chân), 110/120VAC, 3A

Relay trung gian MY4H-US AC110/120 Omron thuộc dòng MY Series, số cực 4 Poles (14 chân), điện áp Coil 110/120VAC, dòng tiếp điểm 3A, tiếp điểm 4NO/NC, loại đèn không đèn, kiểu kết nối chân cắm đế, kích thước 22x28.5x35mm. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.