Share
Explore

MY4-GS DC24 Relay trung gian Omron - 4 Poles (14 chân), 24VDC, 6A

MY4-GS DC24 Relay trung gian Omron thuộc dòng MY-GS Series, số cực 4 Poles (14 chân), điện áp Coil 24VDC, dòng tiếp điểm 6A, tiếp điểm 4NO/NC, loại đèn không đèn, kiểu kết nối chân cắm đế, kích thước 28x21.5x36mm, cân nặng 35g.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.