Share
Explore

MY2N DC24 (S) Relay trung gian Omron

MY2N DC24 (S) Relay trung gian Omron thuộc dòng MY Series, kiểu kết nối chân cắm đế, số cực 2 Poles (8 chân), điện áp Coil 24VDC, dòng tiếp điểm 5A, tiếp điểm 2NO/NC. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.