Share
Explore

MY2N-D2 DC125 (S) Relay trung gian Omron

MY2N-D2 DC125 (S) Relay trung gian Omron thuộc dòng MY Series, số cực 2 Poles (8 chân), điện áp Coil 125VDC, dòng tiếp điểm 5A, tiếp điểm 2NO/NC, loại không đèn, kiểu kết nối chân cắm đế.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.