Share
Explore

MY2N AC100/110 Omron - 2 Poles (8 chân), 100/110VAC, 5A

Relay trung gian MY2N AC100/110 Omron thuộc dòng MY Series, số cực 2 Poles (8 chân), điện áp Coil 100/110VAC, dòng tiếp điểm 5A, tiếp điểm 2NO/NC, loại đèn không đèn, kiểu kết nối chân cắm đế, kích thước 28x21.5x36mm, cân nặng 35g. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.