Share
Explore

Máy chạy bộ KingSmith X21 TRX21F - Gấp gọn - Chính hãng

Máy chạy bộ KingSmith X21 TRX21F gấp gọn thông minh, sức chịu tải tối đa 110 kg, tốc độ chạy bộ tối đa 12km/h. KingSmith X21 thảm chạy silicon 4 lớp mềm mại, vận hành công suất 918 W, sử dụng động cơ không chổi than, độ ồn chỉ 75dB, màn hình Led. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.