Share
Explore

Màn hình HMI DOP-107IV Delta - 7 inch - 800x400 pixel

Màn hình HMI DOP-107IV Delta thuộc dòng DOP-100, màn hình 7 inch, nguồn cấp 24VDC, độ phân giải 800x400 pexel, phím bấm ngoài không, cổng kết nối RS-422/485, USB ports USB Slave Ver 2.0 / USB Host Ver 2.0, kích thước ngoài 215x161x61.2 mm, cân nặng 970. Chi tiết:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.