Share
Explore

Relay trung gian Omron LY4I4N DC12- 4 Poles (14 chân) - 12VDC

Relay trung gian LY4I4N DC12 Omron thuộc dòng LY4, điện áp coil 12VDC, số cực 4 Poles (14 chân), dòng tiếp điểm 10A, tiếp điểm 4NO + NC, kiểu kết nối Chân cắm đế, cân nặng 70g, kích thước 28x42x36mm. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.